Si të hyni në klasë kur jeni vonuar për mësim (VIDEO)

Jeni vonuar për në mësim, ka filluar ora edhe profesori është i rrept që nuk lejon që pas tij të futet njeri. Për këtë shikoni se si duhet të gjindeni në situata të tilla.
Për më shumë video në vijim: