Tradita: Në mes të dasmës kumbari tenton ta kap pogaçën mbaron në kosh plehrash (VIDEO)

Ndonjëherë traditat e dasmës janë të çuditshme, por një si kjo nuk e keni parë kurrë. 
Kumbari i dasmës duhet të kap pogaçën e në vend që ta kap atë mbaroi diku tjetër. 
Incident në mes të dasmës, kumbari mbaroi në koshin e bërllogut. 
Respektivisht, derisa kumbari i një dasmeje tentonte që ta kapte pogaçen i hypur në kosh të plehrave sipas traditës lokale, prapë nuik e arritë atë dhe e gjeti veten në kosh...

Video në vijim: